ZonAMA.ro certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ZonAMA.ro garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către ZonAMA.ro si partenerii acesuia pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc., numai cu acordul prealabil al clientului.

Conform cerințelor Legii Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ZonAMA.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dvs. ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt: reclama, marketing și publicitate, precum și servicii de comunicații electronice. Datele furnizate sunt necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale. In absenta acestor date ne aflam in imposibilitate de a vă livra produsele.

Conform Legii Nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor prin contactarea noastra telefonica sau prin posta electronica.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

 ZonAMA.ro declină orice răspundere pentru conținutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.

 ZonAMA.ro își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără nevoie de preaviz.

Orice încercare, de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site www.ZonaAMA.ro, cu excepția deținătorului său legal - S.C AMA TECH DEVEL S.R.L fără acordul prealabil al S.C AMA TECH DEVEL S.R.L., dă dreptul unilateral și neechivoc ca S.C AMA TECH DEVEL S.R.L să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legale competente pentru sancționarea acestor fapte.

Garantăm securitatea și confidențialitatea datelor transmise prin sistemul informatic.

Furnizarea datelor personale nu implică nici o obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea datelor personale din baza de date.

S.C AMA TECH DEVEL S.R.L va respecta informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu listele de e-mailing ale clienților săi.

S.C AMA TECH DEVEL S.R.L solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienții săi în scopul finalizării comenzilor cât mai corect și rapid.

Precizam ca site-ul nostru foloseste metode de tip  „cookie” pentru a diferentia si urmari utilizatorii individuali.,